ΣΧΟΛΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ – ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Η οικογενειακή – συστημική θεραπεία αποτελεί κλάδο της ψυχοθεραπείας αλλά και μια ευρύτερη επιστημολογική προσέγγιση για την κατανόηση των ανθρώπινων σχέσεων και προβλημάτων.
Στην κλινική πράξη, ποικίλες σχολές οικογενειακής θεραπείας που έχουν αναπτυχθεί -από τις παλαιότερες έως τις νεότερες- προτείνουν διαφορετικές προσεγγίσεις, οι κυριότερες των οποίων φιλοξενούνται στο παρόν συλλογικό έργο. Αναλυτικότερα, περιγράφονται οι θεωρητικές αρχές, η θεραπευτική διεργασία και οι βασικότερες τεχνικές, με αναφορά στον κύριο εκπρόσωπό τους, των εξής σχολών:
– της διαγενεακής προσέγγισης του Bowen,
– της επικοινωνιακής της Satir,
– της δομικής του Minuchin,
– της ψυχαναλυτικής οικογενειακής θεραπείας,
– της εστιασμένης στην λύση των de Shazer και Berg,
– της σχολής του Μιλάνου,
– της ultramodern οικογενειακής θεραπείας του Linares,
– του ΣΥΜΟΣΥΘ (Συνθετικό Μοντέλο Συστημικής θεραπείας),
– της αφηγηματικής,
– της διαλογικής,
– της θεραπείας ανθρωπίνων συστημάτων.
Σύντομη αναφορά γίνεται στη συμβολική βιωματική προσέγγιση του Whitaker, τις αντικειμενότροπες σχέσεις και την οικογένεια καταγωγής του Framo και τη στρατηγική των Madanes και Haley. Περιλαμβάνονται, επίσης, η εξέλιξη του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου και της οικογενειακής θεραπείας στον ελληνικό χώρο, καθώς και θέματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης στη συστημική – οικογενειακή θεραπεία. Σημαντικές είναι ακόμη κάποιες παρατηρήσεις από την εφαρμογή στην κλινική πράξη των εν λόγω προσεγγίσεων.
Το βιβλίο απευθύνεται στους εκπαιδευόμενους και τους νέους θεραπευτές, αλλά και στους επαγγελματίες που ασκούν οικογενειακή θεραπεία, ενώ φιλοδοξεί να αποβεί χρήσιμο σε όλους όσοι απασχολούνται στον χώρο της ψυχικής υγείας και εκπαίδευσης (γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς κ.λπ.) (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Κατηγορία: