Θεραπεία και εξέλιξη ανθρωπίνων συστημάτων

Με τον όρο ανθρώπινα συστήματα εννοούμε τον άνθρωπο και όλα εκείνα τα συστήματα που έχουν ως μέλη τους ανθρώπους. Όπως η οικογένεια, διάφορες ομάδες, η επιχείρηση, μια κοινότητα ή ένα κράτος. Πολλοί ονομάζουν τα τελευταία και ανθρωπογενή συστήματα. Η θεραπεία των ανθρωπίνων συστημάτων αναφέρεται στις αρχές και διαδικασίες που μπορούν να οδηγήσουν οτη θεραπεία προβλημάτων ψυχολογικών, ψυχιατρικών, ανθρωπίνων σχέσεων καθώς και εκείνων που προκύπτουν από θέματα οργάνωσης, ιεραρχίας και επικοινωνίας. Η εξέλιξη των ανθρωπίνων συστημάτων υπονοεί τη βελτίωσή τους και τη δημιουργία νέων χρήσιμων χαρακτηριστικών, με αποτέλεσμα την αύξηση των δυνατοτήτων τους και την εναρμόνισή τους με το περιβάλλον. Οι αρχές που περιγράφονται είναι κοινές τόσο για την εξέλιξη όσο και για τη θεραπεία. Ο τόμος αυτός καταλήγει σε μία επιμέρους συστημική μέθοδο θεραπείας που ονομάζεται “θεραπεία ανθρωπίνων συστημάτων” και που είναι γενικότερη από τις άλλες. Καθώς ο τόμος αυτός αποτελεί μέρος του αντικειμένου της συστημικής ψυχιατρικής, μοιραία επικεντρώνεται στη θεραπεία των ψυχιατρικών προβλημάτων. Καθώς το μεγαλύτερο πρόβλημα θεραπείας στην ψυχιατρική είναι η θεραπεία και αποκατάσταση των χρονίων σχιζοφρενών, ο αναγνώστης θα βρει τεχνικές και μεθόδους ιδιαίτερα εφαρμόσιμες για σοβαρές περιπτώσεις. Στο τέλος του βιβλίου αναφέρονται παραδείγματα εφαρμογής της μεθόδου σε αυτό κυρίως το αντικείμενο. Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για την εξέλιξη γενικά, για τη συνύπαρξη και βελτίωση των σχέσεων των ανθρωπίνων συστημάτων, καθώς και για κάθε είδους ψυχοθεραπεία, και ιδιαίτερα τη συστημική.

Κατηγορία: