ΟΙ ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο Τσέγκος έχει πλούσιες ρίζες στην ελληνική παράδοση. Προωθεί την έννοια της λέξης πρόσωπον, η οποία προέρχεται από το ρήμα ορώ, για να περιγράψει τις διαδικασίες σε μια ομάδα όπου το άτομο ευρίσκεται υπό την επιρροή των θεάσεων πολλών άλλων, κερδίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο πληρέστερη άποψη του εαυτού του. Ο Τσέγκος στηρίζει τις απόψεις του σε δύο θεμελιώδεις θεωρίες: την θεωρία του Foukles και τη θεωρία και πρακτική της Θεραπευτικής Κοινότητας. Πρόκειται για σταθερά και συμπαγή θεμέλια, επί των οποίων έχει χτίσει μια υγιή, ιδιοσυγκρασιακή προσέγγιση της ομαδικής ανάλυσης και της ομαδοαναλυτικής εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, οι απόψεις του για την Εποπτεία, καθώς επίσης και για τον τρόπο προσέγγισης του Ονείρου, αξίζουν ιδιαιτέρας προσοχής και αντιπροσωπεύουν αληθινές ομαδοαναλυτικές προσεγγίσεις

Κατηγορία: