Παρελθόντες Πρόεδροι ΕΘΟΣ

Πρόεδρος ΕΘΟΣ 2012-2018:

Μίνα Πολέμη – Τοδούλου

Διδάκτωρ Κοινωνικής – Εξελικτικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Bryn Mawr, Pennsylvania, με πτυχίο Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Columbia. Τέως Καθηγήτρια Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Λειτουργών, και της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας. Τακτικό Μέλος της Αμερικανικής και της Διεθνούς Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ομάδας, και Ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Γραμματείας Εγκεκριμένων Ψυχοθεραπευτών Ομάδας. Ιδρυτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής και Τακτικό Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Οικογενειακής Ψυχοθεραπείας και του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων. Είναι Τακτικός συνεργάτης του Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου από το 1974 και η εργασία της εστιάζεται στην Ψυχοθεραπεία Οικογένειας και Ομάδας, στον Προσανατολισμό Ζωής και Εκπαίδευση των Νέων Ενηλίκων για την Οικοδόμηση Βιώσιμων Σχέσεων και Λειτουργικών Ρόλων στα πλαίσια της Οικογένειας, της Εργασίας και του ευρύτερου Κοινωνικού Χώρου. Από το 1981 έως σήμερα διεξάγει μετεκπαιδευτικά σεμινάρια για κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς, κυρίως σε θέματα σχετικά με τις δομές και διεργασίες που αναπτύσσονται μέσα στις ανθρώπινες ομάδες και σε κοινωνικά συστήματα όπως ομόλογη ομάδα, εκπαιδευτική τάξη, οικογένεια. Συνεργάτης του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού από το 1985, σε πρόγραμμα Πολυσυστημικής Παρέμβασης σε Ιδρύματα Παιδικής Προστασίας, και σε μελέτη για το Φυσικό και Ψυχοκοινωνικό Περιβάλλον Ανάπτυξης του Παιδιού Προσχολικής Ηλικίας και τον Ρόλο της Οικογένειας και Εκπαιδευτικού Πλαισίου στην Κοινωνικοποίηση. Συνεργάτης του Κέντρου Εκφρασης και Δημιουργίας από το 1989 και σε συνεργασία με τη Γραμματεία Νέας Γενιάς, μελετά την Πολιτιστική Συμμετοχή και Έκφραση Παιδιών και Εφήβων και συνεργάζεται σε Προγράμματα Εκπαίδευσης Πολιτιστικών Στελεχών και σε Σχεδιασμό Πολιτιστικών Προγραμμάτων για παιδιά Εφήβους και Ενήλικες. Κύριος τομέας ειδίκευσης: μελέτη της Δυναμικής της Οικογένειας και της Ομάδας, Οικοσύστημα Ανάπτυξης Παιδιού, Πολιτιστική Ταυτότητα Νέων, Προγράμματα Πρόληψης στην Κοινότητα που απευθύνονται σε Γονείς, Εκπαιδευτικούς, Νέους Ενήλικες και Στελέχη Πολιτιστικών Φορέων. Από το 1985 ανέπτυξε ένα εποπτικό/συμβουλευτικό πρόγραμμα για Προσχολικά Κέντρα, Σχολεία και για Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Είναι μέλος στη Συντονιστική Επιστημονική Ομάδα και Υπεύθυνη της Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών του Προγράμματος ΟΚΑΝΑ – ΑΚΜΑ “Εκπαιδεύοντας τον Άνθρωπο του 2000 -Πολυεπίπεδη και Πολυεστιακή Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας” (1985 έως σήμερα).